Tag Archives: ไต

อาหารสําหรับผู้ป่วยโรคไต กินอะไรได้บ้าง?

ผู้ป่วยโรคไตกับอาหารที่เหมาะสม อาหารสําหรับผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยโรคไต ไม่ว่าจะป่วยอยู่ในระดับไหนก็ต้องดูแลอย่างดี และใกล้ชิด รวมทั้งเรื่องอาหารการกินต้องดูแลอย่างถูกต้อง อาหารสําหรับผู้ป่วยโรคไต อาหารต้องสด ปรุงใหม่ ทำให้สะอาด ...

Read More »

โรคเกี่ยวกับไต มีอะไรบ้าง

ไต อวัยวะเล็กๆ ภายใน มีหน้าที่ขับของเสีย ขับปัสสาวะออกจากร่างกาย หากไตทำงานผิดปกติก็จะมีอีกหลายๆ โรคเกี่ยวกับไตตามมา วันนี้จะพาท่านมาทำความรู้จักกับโรคเกี่ยวกับไตชนิดต่างๆ กัน โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ...

Read More »

หน้าที่ของไตมีอะไรบ้าง !

ไตทําหน้าที่อะไรบ้าง? ไต มีรูปร่างคล้ายเม็ดถั่วแดง มีขนาดเท่ากับกำปั้น คนปกติจะมีไต 2 ข้างวางอยู่บริเวณกลางหลังข้างละ 1 อัน หน้าที่ของไตเบื้องต้นที่เราทราบๆกันคือเปรียบเสมือนเครื่องกรองของเสีย ...

Read More »