Tag Archives: แร่ธาตุ

อาหารที่มีแมกนีเซียมสูง มีอะไรบ้าง

แมกนีเซียม คืออะไร ? แมกนีเซียม คือ แร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อร่างกาย โดยเฉพาะกลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ โครงสร้างของกระดูกจำเป็นต้องมีแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบ นอกจากมีความจำเป็นต่อโครงสร้างของกระดูกแล้ว ...

Read More »

อาหารที่มีสังกะสีสูง มีอะไรบ้าง

สังกะสีคืออะไร? สังกะสี คือ แร่ธาตุชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Zinc (ซิงค์) สังกะสีพบมากในร่างกายร้อยละ 90 อยู่ที่กระดูกและกล้ามเนื้อ ส่วนที่เหลือพบที่ตับอ่อน ...

Read More »

อาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง ประโยชน์ของฟอสฟอรัส มีอะไรบ้าง

ฟอสฟอรัส คืออะไร? ฟอสฟอรัส คือ แร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการสร้างกระดูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก ร่างกายต้องการแคลเซียมและฟอสฟอรัสในปริมาณมากเพื่อนำไปใช้ในการสร้างกระดูกและฟัน ฟอสฟอรัสจะสะสมอยู่ในกระดูกร้อยละ 80 อีกร้อยละ ...

Read More »

อาหารที่มีไอโอดีนสูง มีอะไรบ้าง

ไอโอดีน คืออะไร? ไอโอดีน ( Iodine ) คือ แร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการทำงานของต่อมไทรอยด์ ไอโอดีนเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์หรือสร้างขึ้นได้เอง จำเป็นต้องได้รับจากการรับประทานอาหารเท่านั้น ...

Read More »

อาหารที่มีแคลเซี่ยมสูง มีอะไรบ้าง

แคลเซียมคืออะไร ? : แคลเซียม (Calcium) คือ แร่ธาตุชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบหลักและมีความสำคัญอย่างมากต่อร่างกาย โดยเฉพาะกระดูกและฟัน การรับประทานแคลเซียมที่เพียงพอจะช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง รวมถึงสามารถช่วยป้องกันการสูญเสียมวลของกระดูก ...

Read More »

ไอโอดีน มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

สารไอโอดีน

ไอโอดีน (Iodine) เป็นสารอาหารที่จำเป็นมากอีกชนิดหนึ่งที่ร่างกายของเราต้องการ สารไอโอดีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นอย่างมากต่อร่างกายของเรา ร่างกายของเราจะใช้ไอโอดีนในการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ และฮอร์โมนดังกล่าวนี้จะเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างในร่างกายให้ดำเนินไปอย่างปกติ ประโยชน์ของไอโอดี สามารถแยกแยะออกได้เป็นข้อๆดังนี้ – ช่วยให้ต่อมไทรอยด์เจริญเติบโตได้เป็นปกติ ...

Read More »

อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง มีอะไรบ้าง

อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง

อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง มีอยู่หลายชนิดหลายชนิดและหลายจำพวกด้วยกัน มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง ธาตุเหล็กได้รับการศึกษาและยืนยันว่าเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นมากที่สุดชนิดหนึ่งสำหรับร่างกายของเรา เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ร่างกายใช้ในการสร้างเม็ดเลือดแดงนั่นเอง ธาตุเหล็กสามารถพบได้ในอาหารกลุ่มต่างๆเหล่านี้ครับ 1. ผัก ผักที่ให้ธาตุเหล็กสูงคือผักที่มีใบสีเขียวจัด เช่น ...

Read More »

ธาตุเหล็ก มีความสำคัญอย่างไร

ธาตุเหล็กมีความสำคัญอย่างไร

ธาตุเหล็ก คือธาตุอาหารหรือเกลือแร่ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อร่างกาย ร่างกายใช้ธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง โดยสีแดงของเลือดคือสีของธาตุเหล็กนั่นเอง ธาตุเหล็กที่ร่างกาบรับเข้าไปจะไปจับตัวกับโปรตีนที่ชื่อว่าฮีโมโกลบิน หรือฮีม (heme) จากนั้นจะกระจายตัวไปยังไขกระดูกเพื่อสร้างเม็ดเลือดแดงต่อไป เม็ดเลือดแดงที่ผลิตได้ก็จะทำหน้าที่ลำเลียงอ๊อกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ดังนั้นจึงถือได้ว่าธาตุเหล็กมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ...

Read More »