Tag Archives: เล็บมือนาง

เล็บมือนาง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นเล็บมือนาง

เล็บมือนาง

ต้นเล็บมือนาง เป็นพันธุ์ไม้เถาโบราณของไทยดอกมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ มักมีชื่อปรากฏอยู่ในบทป่า ชมสวนของวรรณคดีไทยหลายเรื่องได้แก่ อิเหนา และพระอภัยมณี เป็นต้น มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ อ้อยช้าง เล็บนาว ...

Read More »