Tag Archives: เผือก

เผือก สรรพคุณและประโยชน์ของเผือก

เผือก

เผือก หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Taro เป็นพืชที่มีลักษณะเป็นหัว มีหลากหลายสายพันธุ์ โดยเดิมทีนั้นเป็นพืชป่า มีถิ่นกำเนิดในแถบบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บางประเทศนิยมรับประทานเป็นอาหารหลัก ต่อมาได้รับความนิยมจากคนทั่วโลก จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ...

Read More »