Tag Archives: อาบัติ

อาบัติปาราชิก มีกี่ข้อ อะไรบ้าง

อาบัติปาราชิก คืออาบัติขั้นสูงสุดของพระสงฆ์ ซึ่งทำให้ขาดจากการเป็นพระในทันที อาบัติปาราชิก มีอยู่ทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้ 1. เสพเมถุน ...

Read More »