Tag Archives: หญ้าดอกขาว

หญ้าดอกขาว สรรพคุณและประโยชน์ของหญ้าดอกขาว

หญ้าดอกขาว

หญ้าดอกขาว จัดเป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ หญ้าสามวัน เสือสามขา ถั่วแฮะดิน ฝรั่งโคก ก้านธูป ต้นก้านธูป หนาดหนา ...

Read More »