Tag Archives: หญ้างวงช้าง

หญ้างวงช้าง สรรพคุณและประโยชน์ของหญ้างวงช้าง

หญ้างวงช้าง

หญ้างวงช้าง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักแพวขาว หวายงวงช้าง หญ้างวงช้างน้อย เป็นต้น จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับต้นเหลียง มักพบได้ตามที่ชื้นแฉะ หรือตามที่รกร้าง โดยมีลักษณะเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุก ...

Read More »