Tag Archives: สุภาษิต

สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง

สุภาษิต สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง หมายถึง ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญก็ยังพลาดพลั้งได้ สุภาษิตคำนี้คนโบราณท่านเปรียบสอนใจเอาไว้ให้เป็นคนที่ไม่ประมาท ไม่หลงตัวเอง ดังที่ว่าสี่ตีนหมายถึงสัตว์สี่เท้าที่มั่นคงกว่าคน ก็ยังสามารถก้าวพลาดได้ ...

Read More »

วัวหายล้อมคอก

สุภาษิต วัวหายล้อมคอก หมายถึง ของหายแล้วจึงจะเริ่มป้องกัน เรื่องเกิดขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไข สุภาษิตนี้โบราณที่เปรียบถึงการคิดป้องกัน แก้ไข เหตุการณ์ร้าย ภายหลังจากที่เหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นแล้ว ไม่ได้วางแผนป้ปงกันเอาไว้ล่วงหน้า ...

Read More »