Tag Archives: สมุนไพรไทย

กระดังงาสงขลา สรรพคุณและประโยชน์ของต้นกระดังงาสงขลา

กระดังงาสงขลา

กระดังงาสงขลา เป็นพันธุ์ไม้ดอกเฉพาะถิ่นของไทยมีกลิ่นหอมฟุ้ง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ กระดังงาสาขา กระดังงางอ กระดังงาเบา กระดังงอ ดังงา เป็นต้น จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับกระดังงาไทย ...

Read More »

หญ้าดอกขาว สรรพคุณและประโยชน์ของหญ้าดอกขาว

หญ้าดอกขาว

หญ้าดอกขาว จัดเป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ หญ้าสามวัน เสือสามขา ถั่วแฮะดิน ฝรั่งโคก ก้านธูป ต้นก้านธูป หนาดหนา ...

Read More »

ยูคาลิปตัส สรรพคุณและประโยชน์ของต้นยูคาลิปตัส

ยูคาลิปตัส

ยูคาลิปตัส มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ น้ำมันเขียว โกศจุฬารส หนานอัน มันเขียว ยูคาลิป เป็นต้น โดยมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น ใบเดี่ยวรูปหอกห้อยลงสีเขียวอมน้ำเงิน ...

Read More »

ยาสูบ สรรพคุณและประโยชน์ของยาสูบ

ยาสูบ

ยาสูบจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นสินค้าส่งออกและมีความสำคัญมากของประเทศไทย มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ยาซูล่ะ เกร๊อะหร่เหมาะ จะวั้ว สะตู้ เป็นต้น โดยยาสูบมีหลากหลายประเภท แตกต่างกันออกไปตามคุณภาพ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ...

Read More »

มะกอกน้ำ สรรพคุณและประโยชน์ของมะกอกน้ำ

มะกอกน้ำ

มะกอกน้ำ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ สมอพิพ่าย สีชัง สารภีน้ำ เป็นต้น จัดเป็นพืชทางเศรษฐกิจที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันเฉียงใต้ มักพบได้ตามป่าพรุ ป่าโกงกาง ...

Read More »

พิมเสน สรรพคุณและประโยชน์ของต้นพิมเสน

พิมเสน

ต้นพิมเสน หรือที่รู้จักกันว่า ต้นพิมเสนต้น มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ใบพิมเสน ผักชีช้าง อีหรม เป็นต้น จัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับโหระพา แมงลัก ...

Read More »

ผักปลัง สรรพคุณและประโยชน์ของผักปลัง

ผักปลัง

ผักปลังเป็นผักพื้นบ้านพบได้ทั่วไป มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักปั๋ง ผักปั่ง ผักปล้งใหญ่ ผักปลังขาว ผักปลังแดง ผักปลังใหญ่ เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปเอเชียและแอฟริกา ...

Read More »

ผกากรอง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นผกากรอง

ผกากรอง

ต้นผกากรอง จัดเป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ขะจาย มะจาย ตาปู คำขี้ไก่ ดอกไม้จีน สามสิบ ขี้กา ...

Read More »

เถาเอ็นอ่อน สรรพคุณและประโยชน์ของเถาเอ็นอ่อน

เถาเอ็นอ่อน

เถาเอ็นอ่อน เป็นต้นไม้ที่มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ เครือเถาเอ็น เขาควาย เครือเขาเอ็น หญ้าลิเลน เครือเอ็นอ่อน เมื่อย หมอตีนเป็ด เสน่งกู ...

Read More »

ตะเคียนทอง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นตะเคียนทอง

ตะเคียนทอง

ต้นตะเคียนทอง เป็นพันธุ์ไม้ที่มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ตะเคียน ตะเคียนใหญ่ จะเคียน แคน ไพร โกกี้ กะกี้ เป็นต้น ...

Read More »