Tag Archives: สมุนไพรไทย

เล็บมือนาง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นเล็บมือนาง

เล็บมือนาง

ต้นเล็บมือนาง เป็นพันธุ์ไม้เถาโบราณของไทยดอกมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ มักมีชื่อปรากฏอยู่ในบทป่า ชมสวนของวรรณคดีไทยหลายเรื่องได้แก่ อิเหนา และพระอภัยมณี เป็นต้น มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ อ้อยช้าง เล็บนาว ...

Read More »

มะแว้งเครือ สรรพคุณและประโยชน์ของมะแว้งเครือ

มะแว้งเครือ

มะแว้งเครือ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ แขว้งเคีย มะแว้งเถา มะแว้งมะแว้งเถาเครือ เป็นต้น จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับมะแว้งนก และมะแว้งต้น มักพบได้ตามที่ราบชายป่า ที่โล่งแจ้ง ...

Read More »

ผักเป็ด สรรพคุณและประโยชน์ของผักเป็ดไทย

ผักเป็ดไทย

ผักเป็ดไทย จัดเป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักเป็ดแดง ผักเป็ดขาว ผักเปี๋ยวแดง ผักหอม ผักเป๋า เปรี้ยวแดง เป็นต้น ...

Read More »

ผักขี้หูด สรรพคุณและประโยชน์ของผักขี้หูด

ผักขี้หูด

ผักขี้หูด เป็นผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือ โดยได้รับฉายานามว่า “วาซาบิเมืองไทย” เนื่องจากเป็นผักที่กลิ่นฉุนเป็นอย่างมาก หรือมีชื่อเรียกท้องถิ่นว่า ผักเปิ๊ก นั่นเอง จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับถั่ว แต่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับผักกาดขาว ...

Read More »

ปีบทอง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นปีบทอง

ปีบทอง

ต้นปีบทอง (Tree jasmine) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า ต้นกาซะลองคำ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ จางจืด กาซะลองคำ กาสะลองคำ สำเภาหลามต้น ...

Read More »

ชำมะเลียง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นชำมะเลียงบ้าน

ชำมะเลียง

ต้นชำมะเลียงบ้าน มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ โคมเรียง พูเวียง มะเถ้า ผักเต้า หวดข้าใหญ่ ภูเวียง พุมเรียง พุมเรียงสวน ...

Read More »

แจง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นแจง

แจง

ต้นแจง เป็นพันธุ์ไม้ที่มีประโยชน์และคุณค่าเป็นอย่างมาก โดยในปัจจุบันจัดเป็นพันธุ์ไม้ที่หายาก มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ แกง แก้ง แจ้ง เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย มักพบได้ตามป่าละเมาะ ...

Read More »

จันทน์กะพ้อ สรรพคุณและประโยชน์ของจันทน์กะพ้อ

จันทน์กะพ้อ

จันทน์กะพ้อ เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของทางภาคใต้ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ เขี้ยวงูเขา จันทน์พอ จันทน์พ้อ เป็นต้น จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับเคี่ยมตะเคียนทองและพยอม มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย บริเวณเขตร้อน ...

Read More »

ข้าวเย็นเหนือ สรรพคุณและประโยชน์ของข้าวเย็นเหนือ

ข้าวเย็นเหนือ

ข้าวเย็นเหนือ เป็นพันธุ์ไม้ที่เลี้ยงยากและหาชมได้ยาก มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ข้าวเย็นโคกแดง ค้อนกระแต หัวข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นวอก ยาหัวข้อ หัวยาข้าวเย็น หัวข้าวเย็นเหนือ ...

Read More »

กระโดน สรรพคุณและประโยชน์ของต้นกระโดน

กระโดน

ต้นกระโดน มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ หูกวาง ขุย พุย ปุยขาว กระโดนโคก กระโดนบก ปุย ต้นจิก ...

Read More »