Tag Archives: สมุนไพรไทย

หูกวาง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นหูกวาง

หูกวาง

ต้นหูกวาง จัดเป็นพันธุ์ไม้ในป่าชายหาด มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ตาปัง โคน หลุมปัง คัดมือ ตัดมือ เป็นต้น โดยมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง ...

Read More »

หางนกยูงฝรั่ง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นหางนกยูงฝรั่ง

หางนกยูงฝรั่ง

ต้นหางนกยูงฝรั่ง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ นกยูงฝรั่ง อินทรี หงอนยูง นกยูง ชมพอหลวง ส้มพอหลวง ยูงทอง เป็นต้น ...

Read More »

หัวหอมใหญ่ สรรพคุณและประโยชน์ของหอมหัวใหญ่

หอมหัวใหญ่

หอมหัวใหญ่ (Allium cepa) เป็นพืชผักสวนครัวที่มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ หอมหัว หัวหอม หอมฝรั่ง เป็นต้น จัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับหอมแดง ...

Read More »

หัน สรรพคุณและประโยชน์ของต้นหันลัด

หัน

หัน หรือที่รู้จักกันว่า ต้นหันลัด (Wild Mutmeg) มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ กระเบาเลือด สมิงคำราม เหมือดคน ตีนตัง ...

Read More »

หนุมานนั่งแท่น สรรพคุณและประโยชน์ของว่านหนุมานนั่งแท่น

หนุมานนั่งแท่น

หนุมานนั่งแท่น หรือว่านหนุมานนั่งแท่น จัดเป็นพืชจำพวกว่านชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ หัสละมานนั่งแท่น ว่านเลือด ว่านหนุมาน เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง โดยมีลักษณะเป็นพันธุ์ไม้พุ่ม ...

Read More »

หญ้างวงช้าง สรรพคุณและประโยชน์ของหญ้างวงช้าง

หญ้างวงช้าง

หญ้างวงช้าง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักแพวขาว หวายงวงช้าง หญ้างวงช้างน้อย เป็นต้น จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับต้นเหลียง มักพบได้ตามที่ชื้นแฉะ หรือตามที่รกร้าง โดยมีลักษณะเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุก ...

Read More »

ว่านสบู่เลือด สรรพคุณและประโยชน์ของว่านสบู่เลือด

ว่านสบู่เลือด

ว่านสบู่เลือด เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายโดยคนส่วนใหญ่นิยมนำหัวมาดองกับเหล้าเป็นยาบำรุง  มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ กลิ้งกลางดง บอระเพ็ดพุงช้าง กระท่องเลือด เปล้าเลือด เปล้าเลือดเครือ บอระเพ็ดยางแดง ท่อมเลือด ...

Read More »

ผักเสี้ยน สรรพคุณและประโยชน์ของผักเสี้ยนขาว

ผักเสี้ยนขาว

ผักเสี้ยนขาว จัดเป็นผักพื้นบ้านที่เป็นวัชพืชซึ่งหาพบได้ทั่วไป มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักเสี้ยนขาว ผักเสี้ยนดอกขาว ผักเสี้ยนไทย ผักเสี้ยนบ้าน ผักเสี้ยนตัวผู้ ส้มเสี้ยน ผักส้มเสี้ยน ...

Read More »

ผักคราดหัวแหวน สรรพคุณและประโยชน์ของผักคราดหัวแหวน

ผักคราดหัวแหวน

ผักคราดหัวแหวน จัดเป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง แต่เป็นวัชพืชที่มีประโยชน์เป็นทั้งอาหารและยาสมุนไพร อีกทั้งยังเป็นพันธุ์ไม้ที่มีดอกสวยงาม สามารถปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ดี มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักคราด หญ้าตุ้มหู ผักเผ็ด ผักตุ้มหู ...

Read More »

ชาขาว สรรพคุณและประโยชน์ของชาขาว

ชาขาว

ชาขาว (White tea) จัดว่าเป็นชาชั้นสูง เป็นหนึ่งในชาที่ดีที่สุด หาได้ยากและมีราคาแพง มีกลิ่นอ่อนกว่า และมีปริมาณคาเฟอีนน้อยกว่าชาชนิดอื่น สามารถแบ่งออกได้หลายระดับขึ้นอยู่กับคุณภาพ ชาขาวเป็นชาที่ได้มาจากการเก็บเฉพาะส่วนยอดอ่อนสุดที่เพิ่งแทงออกมาจากยอด ...

Read More »