Tag Archives: สมุนไพรไทย

มันแกว สรรพคุณและประโยชน์ของมันแกว

มันแกวเป็นพืชที่มีชื่อเรียกหลากหลายชื่อ ขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่น โดยแต่เดิมนั้นเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศเม็กซิโก และประเทศในแถบอเมริกากลาง มีลักษณะเป็นไม้เถาเลื้อย จัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับถั่ว มีหัวใต้ดินเป็นรากสะสมอาหารสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อน ใบเป็นแบบขนนก ในประเทศไทยนิยมปลูกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี ...

Read More »

มันสําปะหลัง สรรพคุณและประโยชน์ของมันสําปะหลัง

มันสำปะหลัง

มันสำปะหลัง เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดบริเวณลุ่มเขตร้อน แถบประเทศโคลัมเบีย และเวเนซุเอล่า ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอันดับ 5 ของโลก และประเทศไทยมีการปลูกมันสำปะหลังเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว ...

Read More »

ลําโพง สรรพคุณและประโยชน์ของลําโพง

ต้นลำโพง หรือ มะเขือบ้าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกหลากหลาย แตกต่างกันออกไปตามพื้นที่นั้น ในประเทศไทยมี 2 ชนิดคือ ลำโพงขาว ลักษณะต้นสีเขียว ดอกสีขาว ...

Read More »

สัก สรรพคุณและประโยชน์ของสัก

สัก หรือ ต้นสักทอง (ไม้สักทอง) มีถิ่นกำเนิดทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย พม่า ลาว และไทย เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใบเดี่ยวรูปรีกว้าง ...

Read More »

กาหลง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นกาหลง

กาหลงเป็นสมุนไพรที่มีถิ่นกำเนิดในป่าเมืองร้อนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบในประเทศไทย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์จำพวกเดียวกับถั่ว มีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกเป็นช่อสีขาว ...

Read More »

แก้ว สรรพคุณและประโยชน์ของต้นแก้ว

แก้ว หรือ ต้นแก้ว เป็นต้นไม้ที่มีชื่อท้องถิ่นหลากหลายชื่อ บ้างก็เรียกว่า แก้มขาว ตะไหลแก้ว แก้วพริก จ๊าพริก แก้วขี้ไก่ ...

Read More »

ข้าวโพด สรรพคุณและประโยชน์ของข้าวโพด

ข้าวโพดเป็นพืชที่มีหลายชื่อขึ้นอยู่กับพื้นที่ท้องถิ่นนั้นๆ มีลักษณะเป็นไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า ลักษณะลำต้นตั้งตรง ใบเลี้ยงเดี่ยวปลายแหลม ดอกเป็นช่อ ผลเป็นฝักหุ้มด้วยกาบหลายชั้น มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ ในประเทศเม็กซิโกและเปรู ปัจจุบันถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกไปทั่วโลก และได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดขึ้นมาหลากหลายสายพันธุ์ ...

Read More »

ชาเขียว สรรพคุณและประโยชน์ของชาเขียว

ชาเขียว หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Green tea มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นสูงได้ถึง 10 เมตร แต่นิยมตัดแต่งเป็นพุ่มเตี้ย มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชีย แถบประเทศจีน ...

Read More »

ตรีผลา สรรพคุณและประโยชน์ของตรีผลา

ตรีผลาคือ ยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของผลไม้ 3 ชนิดด้วยกันคือ สมอพิเภก สมอไทย และมะขามป้อม โดยสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ...

Read More »

ถั่งเช่า สรรพคุณและประโยชน์ของถั่งเช่า

ถั่งเช่า หรือ ตังถั่งเช่า หรือ ตังถั่งแห่เช่า หรือที่รู้จักกันหลากหลายฉายา บ้างก็ว่า “ไวอกร้าแห่งเทือกเขาหิมาลัย”, “สมุนไพรบำบัดอาการอ่อนเพลีย” หรือ ...

Read More »