Tag Archives: สมุนไพรไทย

พุทรา สรรพคุณและประโยชน์ของพุทราจีน

พุทรา

พุทรา หรือที่เรียกว่า พุทราจีน เป็นผลไม้ที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับรางแดง คันทรง มีชื่อเรียกท้องถิ่นมากมายได้แก่ มะตัน มะตันหลวง นางต้มต้น หมากกระทัน ...

Read More »

เผือก สรรพคุณและประโยชน์ของเผือก

เผือก

เผือก หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Taro เป็นพืชที่มีลักษณะเป็นหัว มีหลากหลายสายพันธุ์ โดยเดิมทีนั้นเป็นพืชป่า มีถิ่นกำเนิดในแถบบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บางประเทศนิยมรับประทานเป็นอาหารหลัก ต่อมาได้รับความนิยมจากคนทั่วโลก จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ...

Read More »

ปลาไหล สรรพคุณและประโยชน์ของปลาไหลเผือก

ปลาไหล

ปลาไหล หรือ ปลาไหลเผือก เป็นพืชสมุนไพรตระกูลเดียวกับราชดัด ประทัดใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากว่านปลาไหลเผือกที่มักเข้าใจผิดกัน ปลาไหลเผือกเป็นสมุนไพรที่มีหลากหลายชื่อ บ้างเรียกกันว่า คะนาง ชะนาง ...

Read More »

ถั่วพู สรรพคุณและประโยชน์ของถั่วพู

ถั่วพู

ถั่วพู หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Winged bean มีชื่อเรียกหลากหลายชื่อได้แก่ ถั่วพูใหญ่ ถั่วพูตะขาบ ถั่วพูจีน เป็นต้น เป็นพืชเขตร้อนที่จัดอยู่ในตระกูลเดียวกับถั่ว ...

Read More »

ดอกแค สรรพคุณและประโยชน์ของดอกแค

ดอกแค

ดอกแค หรือที่เรียกว่า ต้นแค หรือต้นดอกแค เป็นต้นไม้พื้นบ้านที่มีชื่อเรียกหลากหลายแตกต่างกันตามท้องถิ่น ได้แก่ แคขาว แคแดง ดอกแคขาว ดอกแคแดง ...

Read More »

กันเกรา สรรพคุณและประโยชน์ของกันเกรา

กันเกรา

กันเกรา เป็นพันธุ์ไม้พื้นบ้านดั้งเดิมของคนไทย จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับโกงกางเขา มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลายชื่อได้แก่ มันปลา ตำเสา ตำแสง ตาเตรา เป็นต้น ซึ่งจะเรียกแตกต่างกันไปตามพื้นที่ท้องถิ่น ...

Read More »

เถาวัลย์เปรียง สรรพคุณและประโยชน์ของเถาวัลย์เปรียง

เถาวัลย์เปรียง

เถาวัลย์เปรียงเป็นสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกมากมาย ได้แก่ เครือตับปลา เครือตาปลา เครือไหล เถาตาปลา เครือหนังเขา ย่านเหมาะ พานไสน เป็นต้น ...

Read More »

ว่านสี่ทิศ สรรพคุณและประโยชน์ของว่านสี่ทิศ

ว่านสี่ทิศ

ว่านสี่ทิศเป็นพันธุ์ไม้ที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับดอกพลังพลึง โดยมีลักษณะเป็นไม้ดอก เป็นพุ่ม มีลำต้นเป็นหัวหรือเหง้าอยู่ใต้ดินคล้ายหอมใหญ่ ใบเดี่ยวคล้ายรูปหอกเรียวยาวสีเขียวสด ดอกเป็นช่อขนาดใหญ่หลากหลายสีสันได้แก่ สีแดง ชมพู และขาว เป็นต้น ...

Read More »

ลองกอง สรรพคุณและประโยชน์ของลองกอง

ลองกอง

ลองกอง หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Longkong จัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับลางสาด กระท้อน ดูกู และสะเดา มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันที่ราคาและรสชาติ ลองกองมีถิ่นกำเนิดทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...

Read More »

ผักกูด สรรพคุณและประโยชน์ของผักกูด

ผักกูด

ผักกูดเป็นพืชที่จัดอยู่ในตระกูลเดียวกับผักแว่น มีหลากหลายชื่อได้แก่ ผักกูดขาว หัสดำ กูดน้ำ กูดกิน เป็นต้น ซึ่งเรียกแตกต่างกันตามท้องถิ่น สามารถพบได้ในเขตร้อน ในประเทศไทยพบได้ในทุกภาคเนื่องจากเป็นผักพื้นบ้าน ...

Read More »