Tag Archives: สมอพิเภก

สมอพิเภก สรรพคุณและประโยชน์ของสมอพิเภก

สมอพิเภก

สมอพิเภก มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ลัน สะคู้ ซิบะดู่ แหน แหนต้น แหนขาว สมอแหน เป็นต้น ...

Read More »