Tag Archives: ว่านน้ำ

ว่านน้ำ สรรพคุณและประโยชน์ของว่านน้ำ

ว่านน้ำ

ว่านน้ำ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ว่านน้ำเล็ก ฮางคาวผา ตะไคร้น้ำ กะส้มชื่น ผมผา ฮางคาวบ้าน เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรป ...

Read More »