Tag Archives: ล้อแม็ก

ล้อแม็กคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ล้อแม็ก

ล้อแม็ก คือ ล้อรถยนต์ที่ผลิตจากแมกนีเซี่ยมอัลลอย (Magnesium Alloy) นั่นเอง ล้อแม็กแต่เดิมผลิตขึ้นมาจากแมกนีเซี่ยมเป็นหลัก แต่เกิดการกัดกร่อนได้ง่ายและราคาแพง จึงได้มีการคิดค้นหาวัสดุผสมที่มีคุณสมบัติดีขึ้นและราคาถูกลง คุ้มค่าในการผลิตเพื่อการค้า ...

Read More »