Tag Archives: ระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีดาวอะไรบ้าง

ระบบสุริยะจักรวาล มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์ 8 ดวง โคจรอยู่รอบๆ วัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองในระบบสุริยะของเรา มีอยู่นับพันล้านชิ้น มีทั้งดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย ...

Read More »

ดวงจันทร์อยู่ในระบบสุริยะหรือไม่

ดวงจันทร์

ดวงจันทร์ (Moon) จัดอยู่ในกลุ่มดาวบริวาร ซึ่งหมายถึงดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวแม่ ดวงจันทร์เป็นสมาชิกประเภทหนึ่งของระบบสุริยะ มีลักษณะเป็นดาวเคราะห์ประเภทหนึ่งเพราะไม่มีแสงในตัวเอง ไม่ได้รับการจัดลำดับให้อยู่ในชั้นของดาวเคราะห์หลักเหมือนอย่างดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวเคราะห์อื่นๆจำนวน ...

Read More »

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เรียงจากเล็กไปใหญ่

ระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ มีอยู่ทั้งสิ้น 8 ดวง ไม่รวมดวงจันทร์ที่พบแล้วอีก 166 ดวง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ (Solar System) ...

Read More »