Tag Archives: ยี่หร่า

ยี่หร่า สรรพคุณและประโยชน์ของยี่หร่า

ยี่หร่า

ยี่หร่า มีชื่อเรียกมากมาย บ้างก็เรียกกันว่า หอมป้อม กะเพราญวณ จันทร์หอม จันทร์ขี้ไก่ เนียมต้น โหระพาช้าง กะเพราควาย ...

Read More »