Tag Archives: มัลเบอร์รี่

มัลเบอร์รี่ สรรพคุณและประโยชน์ของมัลเบอร์รี่

มัลเบอร์รี่

มัลเบอร์รี่ (Mulberry) หรือที่เรียกกันว่า หม่อน เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่เป็นของประเทศไทย มีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ดอกเป็นช่อสีขาว ผลเป้ฯช่อทรงกระบอก โดยมี 2 ...

Read More »