Tag Archives: มะเร็ง

มะเร็งผิวหนังเกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

ลักษณะของโรคมะเร็งผิวหนัง

โรคมะเร็งผิวหนัง (Skin Cancer) เป็นโรคมะเร็งอีกชนิดหนึ่งที่พบได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวตะวันตกหรือคนผิวขาวที่ต้องสัมผัสกับแสงแดดเป็นเวลานาน โรคนี้มักไม่ค่อยพบในคนไทย มะเร็งผิวหนังเป็นมะเร็งสังเกตุเห็นได้ง่าย เนื่องจากเกิดภายนอกร่างกาย มีอัตราการขยายตัวช้า และเป็นโรคที่พบในกลุ่มคนที่มีอายุ ...

Read More »

มะเร็งตับเกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

มะเร็งตับ

มะเร็งตับ (Liver Cancer) คือโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ตับ เป็นมะเร็งที่มีความร้ายแรงมากที่สุดชนิดหนึ่ง มะเร็งตับจะทำให้ตับเกิดการแบ่งเซลล์อย่างมาก รวดเร็ว และควบคุมไม่ได้ เกิดเป็นเนื้องอกชนิดร้ายแรง พร้อมทั้งเกิดการแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่ออื่นๆ ...

Read More »