Tag Archives: มะเขือบ้า

ลําโพง สรรพคุณและประโยชน์ของลําโพง

ต้นลำโพง หรือ มะเขือบ้าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกหลากหลาย แตกต่างกันออกไปตามพื้นที่นั้น ในประเทศไทยมี 2 ชนิดคือ ลำโพงขาว ลักษณะต้นสีเขียว ดอกสีขาว ...

Read More »