Tag Archives: มะกอกน้ำ

มะกอกน้ำ สรรพคุณและประโยชน์ของมะกอกน้ำ

มะกอกน้ำ

มะกอกน้ำ มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ สมอพิพ่าย สีชัง สารภีน้ำ เป็นต้น จัดเป็นพืชทางเศรษฐกิจที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันเฉียงใต้ มักพบได้ตามป่าพรุ ป่าโกงกาง ...

Read More »