Tag Archives: ภาคใต้

ภาคใต้มีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคใต้ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ทางใต้ของประเทศไทย ด้านบนติดกับภาคตะวันตก ภาคใต้นั้นมีจังหวัดอยู่ทั้งสิ้น 14 จังหวัด ดังนี้ 1.จังหวัดกระบี่ 2.จังหวัดชุมพร ...

Read More »