Tag Archives: ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคตะวันออก เป็นอีกภาคหนึ่งของประเทศไทยที่มีความสำคัญมากที่สุด จังหวัดในภาคตะวันออกมีทั้งหมด 7 จังหวัด ดังนี้ 1.จังหวัดจันทบุรี 2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.จังหวัดชลบุรี 4.จังหวัดตราด ...

Read More »