Tag Archives: ฟักเขียว

ฟักเขียว สรรพคุณและประโยชน์ของฟักเขียว

ฟักเขียว

ฟักเขียวจัดเป็นพืชผักสวนครัวคู่บ้านเรือนคนไทยมายาวนาน โดยมีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ฟัก ฟักแฟง ฟักหอม มะฟักหอม บักฟัก ฟักจีน ฟักเหลือง ฟักขาว ...

Read More »