Tag Archives: พุทธรักษา

พุทธรักษา สรรพคุณและประโยชน์ของพุทธรักษา

พุทธรักษา

พุทธรักษา เป็นพันธุ์ไม้ดอกที่มีชื่อเรียกอีกมากมายได้แก่ บังละวงศ์ พุทธศร สาคูหัวข่า สาคูมอญ กวงอิมเกีย เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย แอฟริกา ...

Read More »