Tag Archives: พิลังกาสา

พิลังกาสา สรรพคุณและประโยชน์ของต้นพิลังกาสา

พิลังกาสา

ต้นพิลังกาสา มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักจำ ผักจ้ำแดง ตีนจำ ลังพิสา ทุกรังกาสา ราม ปือนา เป็นต้น ...

Read More »