Tag Archives: ผักแพว

ผักแพว สรรพคุณและประโยชน์ของผักแพว

ผักแพว

ผักแพวเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของไทย มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักแพ้ว ผักไผ่ ผักแพรว ผักแจว พริกบ้า พริกม้า จันทร์แดง จันทร์โฉม ...

Read More »