Tag Archives: ผักเสี้ยนขาว

ผักเสี้ยน สรรพคุณและประโยชน์ของผักเสี้ยนขาว

ผักเสี้ยนขาว

ผักเสี้ยนขาว จัดเป็นผักพื้นบ้านที่เป็นวัชพืชซึ่งหาพบได้ทั่วไป มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักเสี้ยนขาว ผักเสี้ยนดอกขาว ผักเสี้ยนไทย ผักเสี้ยนบ้าน ผักเสี้ยนตัวผู้ ส้มเสี้ยน ผักส้มเสี้ยน ...

Read More »