Tag Archives: ผักปลัง

ผักปลัง สรรพคุณและประโยชน์ของผักปลัง

ผักปลัง

ผักปลังเป็นผักพื้นบ้านพบได้ทั่วไป มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักปั๋ง ผักปั่ง ผักปล้งใหญ่ ผักปลังขาว ผักปลังแดง ผักปลังใหญ่ เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปเอเชียและแอฟริกา ...

Read More »