Tag Archives: ผักชีล้อม

ผักชีล้อม สรรพคุณและประโยชน์ของผักชีล้อม

ผักชีล้อม

ผักชีล้อม (Water dropwort) เป็นเครื่องเทศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ ผักอัน ผักอันอ้อ จีอ้อ ผักหนอกช้าง เป็นต้น ...

Read More »