Tag Archives: ผักขี้หูด

ผักขี้หูด สรรพคุณและประโยชน์ของผักขี้หูด

ผักขี้หูด

ผักขี้หูด เป็นผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือ โดยได้รับฉายานามว่า “วาซาบิเมืองไทย” เนื่องจากเป็นผักที่กลิ่นฉุนเป็นอย่างมาก หรือมีชื่อเรียกท้องถิ่นว่า ผักเปิ๊ก นั่นเอง จัดเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับถั่ว แต่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับผักกาดขาว ...

Read More »