Tag Archives: น้ำมัน

น้ำมันแก๊สโซฮอล์คืออะไร มีกี่ประเภท

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) คือน้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซินและแอลกอฮอล์ น้ำมันแก๊สโซฮอล์สามารถใช้เติมเครื่องยนต์ได้เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซิน มาตรฐานทั่วไป โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลง ในขณะเดียวกันกลับส่งผลดีโดยทำให้เครื่องยนต์ปล่อยไอเสียออกมาน้อยลงมาก ช่วยให้คุณภาพอากาศดีขึ้นเป็นอย่างมาก น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในประเทศไทยมีใช้กันอยู่ 3 ...

Read More »