Tag Archives: น้ำผึ้ง

น้ำผึ้งมีประโยชน์อย่างไร

น้ำผึ้ง

น้ำผึ้ง (Honey) คือน้ำหวานที่ผึ้งนำมากับสะสมไว้ในรังของตน โดยมักนำมาจากเกสรดอกไม้นานาชนิด โดยปกติเมื่อผึ้งงานออกไปหาอาหารหรือน้ำหวาน ก็จะใช้ปากดูดน้ำหวานจากดอกไม้เข้ามาเก็บไว้ในร่างกายของมันเอง จากนั้นเมื่อกลับถึงรัง ก็จะขย้อนหรือคายน้ำหวานที่เก็บได้ออกมาสะสมในรัง (ในขณะที่เก็บไว้กับตัว น้ำหวานจากเกสรดอกไม้จะถูกเปลี่ยนสภาพให้อยู่ในรูปของน้ำผึ้ง) ...

Read More »