Tag Archives: น้ำตาลทราย

ขั้นตอนการผลิตน้ำตาลทราย มีอะไรบ้าง

น้ำตาลทราย (Sugar Cane) คือสารให้ความหวานที่ได้จากต้นอ้อย เจ้าน้ำตาลทรายรสชาติอร่อยที่เรากินกันทุกวันมีขั้นตอนการที่ยุ่งยากเอาการ ครับ ในประเทศไทยมีโรงงานที่จะแปรรูปอ้อยให้เป็นน้ำตาลทรายเองไม่มากนัก เนื่องจากความซับซ้อนสูง ลงทุนเครื่องมือเครื่องจักรมาก วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าน้ำตาลทรายนั้นเขามีขั้นตอนการผลิตอย่างไรบ้าง ...

Read More »

น้ำตาลทรายทำมาจากอะไร

น้ำตาลทราย

น้ำตาลทราย ตาม พรบ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 น้ำตาลทราย หมายความว่า น้ำตาลที่ผลิตได้จากอ้อย และหมายความรวมถึง น้ำอ้อยซึ่งเคี่ยวเป็นน้ำเชื่อมหรือรูปอื่นเพื่อใช้ในการผลิตน้ำตาลทรายและ ...

Read More »