Tag Archives: นิวรณ์ 5

นิวรณ์ 5 คืออะไร

นิวรณ์ 5 หมายถึง เครื่องกั้น 5 ประการที่เป็นเครื่องปิดกั้นหรือขัดขวางไม่ให้บรรลุถึงความดีและความเจริญ และเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุธรรมชั้นสูงได้ จนทำให้เลิกล้มความตั้งใจปฏิบัติไปในที่สุด นิวรณ์ 5 ...

Read More »