Tag Archives: ธูปฤาษี

ธูปฤาษี สรรพคุณและประโยชน์ของต้นธูปฤาษี

ธูปฤาษี

ต้นธูปฤาษี จัดเป็นวัชพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ กกช้าง หญ้ากกช้าง เฟื้อ เฟื้อง หญ้าเฟื้อง หญ้ากกช้าง หญ้าปรือ ...

Read More »