Tag Archives: ธาตุเหล็ก

ผลไม้ที่มีธาตุเหล็กสูง

ธาตุเหล็ก คืออะไร ? ธาตุเหล็ก คือ แร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของฮีโมโกลบิน ซึ่งทำอย่างที่หลักในการสร้างเม็ดเลือดแดง หากเม็ดเลือกแดงไม่เพียงพอหรือเม็ดเลือดแดงผิดปกติ อาจส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถได้รับออกซิเจนในการหล่อเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ...

Read More »

อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง มีอะไรบ้าง

อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง

อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง มีอยู่หลายชนิดหลายชนิดและหลายจำพวกด้วยกัน มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง ธาตุเหล็กได้รับการศึกษาและยืนยันว่าเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นมากที่สุดชนิดหนึ่งสำหรับร่างกายของเรา เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ร่างกายใช้ในการสร้างเม็ดเลือดแดงนั่นเอง ธาตุเหล็กสามารถพบได้ในอาหารกลุ่มต่างๆเหล่านี้ครับ 1. ผัก ผักที่ให้ธาตุเหล็กสูงคือผักที่มีใบสีเขียวจัด เช่น ...

Read More »

ธาตุเหล็ก มีความสำคัญอย่างไร

ธาตุเหล็กมีความสำคัญอย่างไร

ธาตุเหล็ก คือธาตุอาหารหรือเกลือแร่ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อร่างกาย ร่างกายใช้ธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง โดยสีแดงของเลือดคือสีของธาตุเหล็กนั่นเอง ธาตุเหล็กที่ร่างกาบรับเข้าไปจะไปจับตัวกับโปรตีนที่ชื่อว่าฮีโมโกลบิน หรือฮีม (heme) จากนั้นจะกระจายตัวไปยังไขกระดูกเพื่อสร้างเม็ดเลือดแดงต่อไป เม็ดเลือดแดงที่ผลิตได้ก็จะทำหน้าที่ลำเลียงอ๊อกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ดังนั้นจึงถือได้ว่าธาตุเหล็กมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ...

Read More »