Tag Archives: ถั่วเหลือง

ถั่วเหลือง สรรพคุณและประโยชน์ของถั่วเหลือง

ถั่วเหลืองมีชื่อเรียกหลากหลายชื่อ แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ด้วยสรรพคุณที่มีประโยชน์มากมายจึงได้รับการขนานนามว่า “ราชาแห่งถั่ว” มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน โดยพบว่าประเทศจีน มีการปลูกถั่วเหลืองมายาวนานกว่า 4,000 ปี โดยจัดเป็นพืชตระกูลถั่ว ...

Read More »