Tag Archives: ต้นนมควาย

นมควาย สรรพคุณและประโยชน์ของต้นนมควาย

นมควาย

ต้นนมควาย จัดเป็นพันธุ์ไม้หายากชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ นมแมวป่า ติงตัง สีม่วน พีพวน ผีพวนน้อย ตีนตั่ง ตีนตั่งเครือ ...

Read More »