Tag Archives: ต้นกระบก

กระบก สรรพคุณและประโยชน์ของต้นกระบก

กระบก

ต้นกระบก มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ มะลื่น หมักลื่น ซะอัง หลักกาย หมากบก หมากกระบก จะบก เป็นต้น ...

Read More »