Tag Archives: ตีนตุ๊กแก

ตีนตุ๊กแก สรรพคุณและประโยชน์ของตีนตุ๊กแก

ตีนตุ๊กแก

ตีนตุ๊กแก มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลากหลายชื่อได้แก่ หญ้าตีนตุ๊กแก หญ้าตีนตุ๊กโต หญ้าตุ๊บโต๋ เทียนเศรษฐี เป็นต้น มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกา จัดเป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง พบได้ง่ายตามที่ชื้น ...

Read More »