Tag Archives: ตับอักเสบ

อาการตับอักเสบ เป็นยังไงนะ?

ลักษณะอาการของผู้ที่มีภาวะตับอักเสบ “ตับ” ถือได้ว่าเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย ในผู้ใหญ่ตับจะมีขนาดประมาณ 1 ใน 50 ของน้ำหนักตัว การทำงานของตับมีความซับซ้อนและมีหน้าที่หลายอย่าง ดังนั้น ...

Read More »