Tag Archives: ตรีผลา

ตรีผลา สรรพคุณและประโยชน์ของตรีผลา

ตรีผลาคือ ยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของผลไม้ 3 ชนิดด้วยกันคือ สมอพิเภก สมอไทย และมะขามป้อม โดยสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ...

Read More »