Tag Archives: ดอกคำฝอย

ดอกคำฝอย สรรพคุณและประโยชน์ของดอกคำฝอย

ดอกคำฝอย

ดอกคำฝอย หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Safflower จัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับเก๊กฮวย มีชื่อหลากหลายชื่อได้แก่ คำยอง คำหยอง คำหยุม คำยุ่ง หงฮัว ...

Read More »