Tag Archives: ดอกกระดาษ

เฟื่องฟ้า สรรพคุณและประโยชน์ของเฟื่องฟ้า

เฟื่องฟ้ามีชื่อท้องถิ่นหลากหลายชื่อ บ้างเรียกว่า ดอกต่างใบ ดอกกระดาษ ดอกโคม หรือตรุษจีน มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศบราซิล มีหลากหลายสายพันธุ์ ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นประเภทพุ่มกึ่งเลื้อย ลำต้นและกิ่งเต็มไปด้วยหนามแหลม ...

Read More »