Tag Archives: ดวงจันทร์

ดวงจันทร์อยู่ในระบบสุริยะหรือไม่

ดวงจันทร์

ดวงจันทร์ (Moon) จัดอยู่ในกลุ่มดาวบริวาร ซึ่งหมายถึงดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวแม่ ดวงจันทร์เป็นสมาชิกประเภทหนึ่งของระบบสุริยะ มีลักษณะเป็นดาวเคราะห์ประเภทหนึ่งเพราะไม่มีแสงในตัวเอง ไม่ได้รับการจัดลำดับให้อยู่ในชั้นของดาวเคราะห์หลักเหมือนอย่างดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวเคราะห์อื่นๆจำนวน ...

Read More »