Tag Archives: คำพังเพย

น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า เป็นคำพังเพยและสำนวนไทย หมายถึง การพึ่งพาอาศัยกัน โบราณท่านเปรียบเทียบการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกันเอาไว้อย่างน่าฟัง ท่านเปรียบไว้ดังเช่น เรือที่ต้องพึ่งพาน้ำ เสือก็ต้องพึ่งพาอาศัยป่า เป็นต้น คำว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านั้น ...

Read More »

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

คำพังเพย ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง หมายถึง ความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่ง คำพังเพยนี้ใช้ในการเปรียบเทียบว่าคนเราสมัยนี้ที่เห้นสวยๆนะ เพราะว่าเครื่องแต่งเครื่องเสริมสวยทั้งนั้น หรือสามารถมองได้อีกความหมายหนึ่งคือ คนเราถึงแม้จะเกิดมาไม่สวยเหมือนคนอื่นๆ แต่ก็สามารถทำให้สวยได้ด้วยการปรุงแต่งนั่นเอง ดั่งเช่นไก่ ซึ่งไม่ได้สวยที่เนื้อหนัง ...

Read More »

พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น

สำนวน พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น หมายถึง พบหญิงสาวที่ต้องใจเมื่อแก่ หรือ เมื่อสายเกินไป สำนวนนี้มีถูกนำไปใช้ได้หลากหลายกรณี แต่ทุกกรณีจะหมายถึงการพบเจอสิ่งที่ถูกใจ แต่ก็ช้าเกินไปหรือสายไปเสียแล้ว เปรียบได้ดั่งพบไม้ต้นงาม ...

Read More »