Tag Archives: กันเกรา

กันเกรา สรรพคุณและประโยชน์ของกันเกรา

กันเกรา

กันเกรา เป็นพันธุ์ไม้พื้นบ้านดั้งเดิมของคนไทย จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับโกงกางเขา มีชื่อเรียกท้องถิ่นหลายชื่อได้แก่ มันปลา ตำเสา ตำแสง ตาเตรา เป็นต้น ซึ่งจะเรียกแตกต่างกันไปตามพื้นที่ท้องถิ่น ...

Read More »