โลกและจักรวาล

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีดาวอะไรบ้าง

ระบบสุริยะจักรวาล มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์ 8 ดวง โคจรอยู่รอบๆ วัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองในระบบสุริยะของเรา มีอยู่นับพันล้านชิ้น มีทั้งดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย ...

Read More »

ดวงจันทร์อยู่ในระบบสุริยะหรือไม่

ดวงจันทร์

ดวงจันทร์ (Moon) จัดอยู่ในกลุ่มดาวบริวาร ซึ่งหมายถึงดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวแม่ ดวงจันทร์เป็นสมาชิกประเภทหนึ่งของระบบสุริยะ มีลักษณะเป็นดาวเคราะห์ประเภทหนึ่งเพราะไม่มีแสงในตัวเอง ไม่ได้รับการจัดลำดับให้อยู่ในชั้นของดาวเคราะห์หลักเหมือนอย่างดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวเคราะห์อื่นๆจำนวน ...

Read More »

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เรียงจากเล็กไปใหญ่

ระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ มีอยู่ทั้งสิ้น 8 ดวง ไม่รวมดวงจันทร์ที่พบแล้วอีก 166 ดวง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ (Solar System) ...

Read More »

พายุโซนร้อนคืออะไร มีความเร็วเท่าไหร่

พายุโซนร้อน

พายุโซนร้อน คือพายุเขตร้อนที่มีความเร็วลมและระดับความรุนแรงปานกลาง พายุโซนร้อน (Tropical Storm) ถูกนิยามให้หมายถึงพายุที่มีความเร็วลมที่จุดศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 34-63 นอต หรือ 63-117 ...

Read More »

VY Canis Majoris ดาวที่ใหญ่ที่สุดที่เรารู้จักในปัจจุบัน

VY Canis Majoris

ดาวที่ใหญ่ที่สุดที่เรารู้จักในปัจจุบันคือ ดาว VY Canis Majoris ซึ่งเป็นฤกษ์แบบเดี่ยว ดาว VY Canis Majoris ...

Read More »

พายุดีเปรสชั่นคืออะไร มีความเร็วเท่าไหร่

พายุดีเปรสชั่น

พายุดีเปรสชั่น (Depression Storm) คือ พายุเขตร้อนที่มีความเร็วหรือความรุนแรงต่ำพายุดีเปรสชั่นเป็นพายุหรือพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความเร็วที่ศูนย์กลางไม่เกิน 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  หรือ 33 นอต ...

Read More »